CB Media Sweden

Integritetspolicy

GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER OCH/ELLER GENOM ATT LÄMNA DINA UPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL SÅDAN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. 

Vilka webbplatser och tjänster omfattas?

Denna integritetspolicy omfattar de digitala tjänster som ägs och/eller kontrolleras av CB Mediasweden/Worldrally.se liksom all användning av videospelare oavsett från vilken tjänst sådan användning sker. För enkelhets skull kallas samtliga dessa tjänster i det följande för ”tjänster”/”tjänsterna”.

För vissa tjänster och produkter som erbjuds av CB Mediasweden/Worldrally.se kan det finnas särskilda villkor om behandlingen av personuppgifter. Vi informerar dig då i samband med tillhandahållandet av tjänsten och/eller produkten, t.ex. i användarvillkor eller kundavtal. Vid konflikt mellan denna integritetspolicy och sådana särskilda villkor ska de särskilda villkoren äga företräde.

Vilka uppgifter omfattas av denna policy?

Den information vi samlar in om dig när du t.ex. använder våra webbtjänster eller registrerar abonnemang faller under två olika kategorier:

1) Personlig information Uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, e-mailadress och personnummer. Den här typen av information kan samlas in när du registrerar ett konto, köper ett abonnemang, deltar i tävlingar eller registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev, och;

2) Icke-personlig information Uppgifter som inte kan kopplas till dig som person men som CB MediaSwweden/Worldrally.se behöver för att t.ex. analysera sökbeteende, för att förbättra din användarupplevelse, för statistikändamål och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Dessa icke-personliga uppgifter samlas in via t.ex. cookies. 

Hur behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna – såväl personlig som icke-personlig information – som CBMediasweden/Worldrally.se samlar in enligt ovan kan komma att användas för administration, information och marknadsföring av CB Mediasweden:s/Worldrally.se egna produkter, tjänster och redaktionella sammanställningar. Uppgifterna kan även komma att lagras och användas inom CBMediasweden/Worldrally.se för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål.

Den icke-personliga information vi samlar in, till exempel genom användningen av cookies, används för att inhämta information om hur våra besökare använder våra tjänster vilket i sin tur hjälper oss att beräkna och rapportera användarantal och trafik, samla statistik om annonsvisningar, styra annonser och personaliserat innehåll samt utveckla och förbättra våra tjänster. Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan information kan inkludera uppgifter om operativsystem, webbläsare, tidpunkt för senaste besök och vilket innehåll på våra tjänster besökaren konsumerat.

För mer information om hur vi använder kunduppgifter inom CB Mediasweden kontakta oss på info@worldrally.se. Ditt samtycke omfattar även denna användning. 

Vad innebär insamling av uppgifter via cookies?

Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies och kan även ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen och tredje platsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se. Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com.

För mer information om vår användning av cookies och hur du hindrar din webbläsare från att acceptera cookies, se Information om cookies.

Kan uppgifterna överföras till tredje part eller annat land?

Såväl personlig som icke-personlig information kommer inta att överföras till andra bolag inom CB Mediasweden/Worldrally.se, underleverantörer och samarbetspartners för sådan
behandling som du samtyckt till genom dessa villkor. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Hur begär jag registerutdrag, återkallar samtycke etc?

Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka personuppgifter som behandlas av CB Mediasweden. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga eller ändrade personuppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsförings-ändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom att kontakt tas med CB Mediasweden.

Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din, folkbokföringsadress för att säkerställa att informationen kommer fram till just dig. Personuppgiftsansvarig är CBMediasweden Skagersbrunn Villa Utsikten 68193 Kristinehamn Sweden